Hendrikus Zwarteveen - schrijver

Hendrikus
in de media

Hendrikus website

Radio optreden
Enige tijd geleden, begin december 2003, heeft Hendrikus tijdens een live interview voorgedragen uit zijn werken voor de radio. Het betreft Accent FM van RTV Oldenzaal e.o. Gedurende twee uren droeg Hendrikus voor in de Twentse taal in het streektaalprogramma op de maandagvond.

Hendrikus in de radiostudio
Hendrikus in Hartezorg

Hartezorg
In het decembernummer van ‘Hartezorg’, het landelijke magazine voor hart- en vaatpatiënten (oplage 30.500 stuks, jaargang 2003), wijdde men onder de titel: ‘Schrijf het van je af!’ een uitgebreid artikel aan het boek ‘Hartinfarct, daar heb ik echt geen tijd voor’. Citaat van de redacteur: ‘Hendrikus Zwarteveen heeft een boekje over zichzelf geschreven dat leest als een roman’. Op een weinig aan de verbeelding overlatende wijze wordt beschreven hoe iemand plotseling afscheid van het leven kan moeten nemen door een lichamelijk falen zonder daarvoor ook maar enigerlei aanleiding of rechtvaardiging voor te mogen ontvangen. Het kan iedereen overkomen.

De Stentor (Zwolse Courant)
Op 3 januari van 2004 werd er een groot artikel aan Hendrikus gewijd in de Zwolse Courant. Ook hiervan was het onderwerp de achtergrond van zijn boekwerk 'Hartinfarct, daar heb ik écht geen tijd voor!'.

Hendrikus in De Stentor

copyright en ontwerp © 2004 Robing Design