Hendrikus Zwarteveen - schrijver

Hendrikus, schrijver van: 'Hartinfarct, daar heb ik écht geen tijd voor!'

Hendrikus website

Een boekwerkje van een ander kaliber is: "Hartinfarct, daar heb ik écht geen tijd voor!".
Dit is het relaas van een zelfstandig ondernemer die plotseling zijn leven ziet veranderen. De dagelijkse strijd om opdrachten verandert in een strijd om leven en dood. Een zeer aangrijpend levensverhaal waar veel mensen, ondernemer of niet, normaliter niet aan denken. Voor mensen met een hartaandoening wellicht zeer herkenbaar. Een (grotendeels) waar gebeurt verhaal, dat u even doet stilstaan bij de zin en de onzin van ons 'drukke' dagelijkse bestaan.

Moeilijk te verwerken
Voor veel mensen is het zeer moeilijk om een 'aanslag op je leven', hetgeen een hartinfarct eigenlijk is, te verwerken. Het is moeilijk om er met iemand die het niet heeft meegemaakt over te spreken. Immers, aan de buitenzijde zie je veelal niet wat er met je aan de hand is, en denkt men over het algemeen: hij of zij zal zich wel een beetje aanstellen, je ziet er niets aan. Hendrikus beschrijft dit in een interview treffend: "Als je het aan de buitenkant zou bekijken is het twee benen en een arm eraf." Dan schrikken mensen ineens van het beeld, en tonen ze meer begrip.

Emotioneel
De schrijfwedstrijd 'De pen als lotgenoot' was voor Hendrikus aanleiding zijn gevoelen en ervaringen van het hartinfarct op papier te zetten. Eerst waren de teksten afstandelijk, alsof het over een andere persoon ging (wellicht voelt men dit ook wel letterlijk zo: de persoon van voor een hartinfarct is m.n. emotioneel een andere als die erna?). Door er veel over te spreken kwam het beschevene steeds dichter bij zichzelf. Het resultaat is een aangrijpend en realistisch boek over alles rondom het hartinfarct.

Hartinfarct, daar het ik écht geen tijd voor door Hendrikus Zwarteveen
Diepere gedachten
Als ex-ondernemer heeft Hendrikus ervaren hoe relatief ‘werk’ is: “De sociale contacten gerelateerd aan het werk zijn na mijn ziekte voor 95% weggevallen. De mensen die werken hebben een volle agenda... Mensen waar je het wèl van verwacht laten zich nooit meer zien. En omgekeerd ook: er wordt belangstelling getoond door mensen van wie je het niet verwacht. Door het wegvallen van bijna alle sociale contacten waren de eerste 2, 3 jaar erg moeilijk om doorheen te komen."
Het boek is enerzijds geschreven als een soort 'waarschuwing' voor mensen die nu denken 'gezond' te zijn, en veels te veel 'hooi op hun vork nemen' in het bedrijfsleven, commissies, verenigingen, etc. Mensen die nergens tijd voor hebben omdat ze altijd 'druk, druk, druk' zijn.
Anderzijds is het voor mensen die een hartinfarct hebben gehad een zeer herkenbare en aangrijpende beschrijving van hun eigen situatie, die bevestigt dat men niet alleen staat met de ervaringen en gevolgen van een hartinfarct.

Een opmerkelijk boek
Dit boekje baarde reeds veel opzien in de landelijke media. Veel mensen maken een hartinfarct mee, maar vrijwel niemand heeft zijn of haar gevoelens en ervaringen hierover kunnen beschrijven in een boek, dat "leest als een roman". Kijk ook onder 'in de media'.

Bestellen en reageren
U kunt "Hartinfarct, daar heb ik écht geen tijd voor!" (Formaat: 10x18 cm, 43 blz.) bestellen bij Robing Design. Van ieder verkocht exemplaar komt een deel van de opbrengt ten goede aan de hartstichting. Kijk onder 'bestellingen'.
Wilt u persoonlijk reageren op het boekje of anderzins, kijk dan onder 'contact'.

copyright en ontwerp © 2004 Robing Design